MIDEB - Międzynarodowy Instytut Działań i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa

NIP: 5213925871

KRS: 0000877282

REGON: 388714144

PIC: 890611709

MIDiEB

               mail: biuro@mideb.pl

             telefon: +48 518 609 490

 

 Międzynarodowy Instytut Działań i Edukacji

na rzecz Bezpieczeństwa

Czym się zajmujemy?

Międzynarodowy Instytut Działań i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa skupia czynnych  lub emerytowanych ekspertów służb i instytucji chcących dzielić się wiedzą, aby odpowiedzieć na deficyty narodowych obszarów bezpieczeństwa. Celem Instytutu jest również stworzenie ekspertom efektywnej przestrzeni do dalszego doskonalenia specjalistycznego.

Służymy wiedzą ekspercką w zakresie:

 • działań kontr - terrorystycznych (w tym CBRN - chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych),
 • zarządzania kryzysowego,
 • militaryzacji i spraw obronnych,
 • ochrony informacji niejawnych i prawnie chronionych,
 • infrastruktury krytycznej,
 • negocjacji policyjnych,
 • kynologii w służbie bezpieczeństwa,
 • technik wspierających rozpoznanie, monitorowanie i detekcję szeroko pojętych zagrożeń,
 • innowacyjnych rozwiązań naukowych odnoszących się do całego obszaru bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwa w kosmosie,
 • sztucznej inteligencji w tym sieci neuronowych.

mail: biuro@mideb.pl

telefon: +48 518 609 490

Fundacja

Fundacja

Numer konta bankowego: 
57 1140 2004 0000 3302 8126 0196

Fundacja Międzynarodowy Instytut Działań i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa

Fundacja Międzynarodowy Instytut Działań i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa

 1. pl
 2. ar
 3. fr
 4. en
 1. pl
 2. ar
 3. fr
 4. en